Fienelien main menu

Home Fienelien Visie bewustnatuurlijk voorouders ouderinfo tarief Impressie Inschrijven Contact

Een Tweede Huis

Fienelien is een kleinschalig kinderdagverblijf op antroposofische en biologische basis in het Haagse Bezuidenhout en in Leidschendam-Voorburg. Kinderopvang Fienelien Den Haag en Leidschendam-Voorburg biedt aan kinderen van 0 tot 4 jaar opvang voor hele dagen.

Door de geborgen huiselijke omgeving en persoonlijke liefdevolle aandacht biedt het kinderen een tweede thuis.

Fienelien is sinds 1 november 2014 open en heeft inmiddels drie vestigingen. Een aan de Sillestraat 11 en een aan de Bezuidenhoutseweg 125. Sinds 1 april 2017 is er een nieuwe locatie aan de Venestraat 119 in Leidschendam. De locatie aan de Sillestraat biedt opvang tot maximaal 12 kinderen en bij de Bezuidenhousteweg is opvang tot 16 kinderen mogelijk. Op Kinderopvang Fienelien in Leidschendam is dagelijks plek voor 16 kinderen.

Heeft u interesse? Bel dan gerust met (070 4 12 78 39) of mail naar info@fienelien.nl

Werken bij Fienelien? Kijk NIEUWE vacature bij: documenten/vacature

Fienelien

Fienelien is ‘het kleine zusje’ van Kinderopvang Binnen ste Buiten met drie vestigingen. Fienelien (afgeleid van Josephina) is ook van directrice José Koellin-Koppers die als kind zo door haar moeder werd genoemd. Na haar studie Pedagogiek deed zij 15 jaar ervaring op in de kinderopvang.

José en haar man hebben zelf vijf kinderen en weten als geen ander wat er bij opvoeden komt kijken. Kinderen en voeding zijn haar grote passie. Zij houdt van de natuur en natuurlijke producten. Ook heeft ze veel affiniteit met de antroposofie, waarvan je de elementen duidelijk terugziet in haar kinderdagverblijf.

Waarom?
Fienelien biedt kinderen (0-4 jaar) liefdevolle dagopvang in een geborgen huiselijke omgeving waar je als (werkende) opvoeder je kroost met een gerust hart kunt achterlaten vanwege de antroposofische en biologische grondslag evenals de aandacht voor verantwoord én natuurlijk opgroeien.

Fienelien onderscheidt zich van andere kinderdagverblijven door:

Biologische voeding met dagelijks een versbereide warme lunch
Elke dag buitenspelen en de natuur in al zijn seizoenen ervaren
Speelgoed en inrichting van natuurlijke materialen
Bijzondere aandacht voor fantasievol spelen
Drie dagen in de week extra ondersteuning
Ecologische verzorgingsproducten
Positieve communicatie en liefdevolle aandacht
Hoogkwalitatieve zorg tegen een eerlijk uurtarief

Natuurlijk leven en spelen

De visie van Fienelien is gebaseerd op drie peilers:

Veilige plek voor kind én ouder
Natuurlijk leven en spelen
Spelen essentieel voor ontwikkeling

Veilige plek voor kind én ouder

Fienelien is een klein, maar fijn kinderdagverblijf waar kinderen en ouders zich meteen thuis zullen voelen. De ruimte straalt rust uit en de sfeer is gezellig en geborgen. Het is een bewuste keuze om kleinschalig te zijn. Om zo een persoonlijke en huiselijke sfeer voor kinderen te creëren, maar ook een plek waar ouders zich gehoord en gesteund voelen als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.
Fienelien stelt ouders, kinderen en personeel regelmatig in staat elkaar te spreken tijdens een gezellig samenzijn. En wordt er elk jaar een lente- en winterfeest georganiseerd, evenals een ouderavond.


Natuurlijk leven en spelen
Fienelien is een kinderdagverblijf op antroposofische en biologische basis en vindt het belangrijk om kinderen in een natuurlijke omgeving te laten opgroeien. Naast het eten en drinken zijn ook alle verzorgingsproducten biologisch/ecologisch.
De inrichting en het speelgoed is bij voorkeur van natuurlijke materialen en nodigt uit tot fantasievol spelen. Bovendien krijgen de kinderen elke dag een versbereide warme lunch en worden ze vaak betrokken bij de bereiding van het eten. Zo bakken de pedagogisch medewerkers op maandag brood met de kinderen en gaan ze iedere dag naar buiten. Fienelien vindt het belangrijk dat kinderen in een natuurlijke omgeving opgroeien.

Spelen essentieel voor ontwikkeling
Spelen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. Daarom neemt het spelen ook een belangrijke plek in bij Fienelien. Want tijdens het spelen ontwikkelen kinderen zich op alle vlakken. Sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief én maatschappelijk. Fienelien stimuleert dit ondere andere met het vrije spel, buitenspelen en een gezamenlijk kringspel. Zodat de kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Je bent tenslotte maar één keer kind en moet nog lang genoeg naar school om te leren. Spelen is volgens Fienelien dan ook geen luxe, maar noodzaak.

Bewust Natuurlijk

Ritmisch leven met de juiste balans.
Fienelien gelooft in een ritmisch leven. Met de juiste balans tussen behoeften en activiteiten. En elke dag een goede afwisseling tussen lekker buitenspelen en dan weer fijn binnen spelen. Zodat kinderen zich op alle vlakken ontwikkelen. Zowel sociaal, emotioneel én motorisch als cognitief én maatschappelijk. En dat kan alleen als kinderen zich veilig voelen en alle ruimte hebben om zichzelf te zijn. Positieve communicatie en het stimuleren van fantasievol spelen bij Fienelien dragen hieraan bij.

Biologisch eten en natuurlijke materialen
Bij Fienelien krijgt uw kind dagelijks een versbereide verantwoorde warme lunch. Ook betrekt Fienelien kinderen regelmatig bij de bereiding van het eten. Zo wordt er bijvoorbeeld met regelmaat vers brood gebakken en zelfgemaakte soep geserveerd. Bestaat het speelgoed en de inrichting van Fienelien hoofdzakelijk uit natuurlijke materialen. En gebruikt Fienelien uitsluitend ecologische verzorgingsproducten. Fienelien is bewust natuurlijk tegen een eerlijk uurtarief.

Voor Ouders

Kwaliteit & Veiligheid

Fienelien stelt hoge eisen aan de veiligheid en hygiëne binnen haar kinderdagverblijf. Daarom maken we gebruik van een protocol en een uitgebreid schoonmaakrooster. Ook houden we jaarlijks een risicoinventarisatie Veiligheid en Gezondheid die we daarna evalueren.

Voor elke ruimte vullen we lijsten in waarin mogelijke risico’s worden omschreven. Na de risico-inventarisatie wordt in een actieplan per punt aangegeven hoe risico’s kunnen worden vermeden of beperkt. Bovendien is er altijd 1 EHBO-er aanwezig op locatie

Klanttevredenheid

Wij doen er alles aan bij Fienelien om uw kind optimaal te verzorgen en werken met een Pedagogisch Beleidsplan. Mocht u als ouder toch ontevreden zijn over ons kinderdagverblijf, dan verzoeken wij u vriendelijk uw klacht eerst mondeling te bespreken met de pedagogisch medewerk(st)er of de locatiemanager.

Vindt u dit lastig of bespreekt u uw klacht liever met de directie, maak dan een afspraak bij ons op kantoor. We bekijken dan samen hoe we uw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de externe klachtencommissie:

Documenten

Download onze documenten en lees ze op uw gemak nog eens na:


● Kinderopvang Fienelien | Huisregels | Dit kunt u inzien op de locatie

● Kinderopvang Fienelien | Pedagogisch Beleidsplan | Klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Inspectierapport GGD |Sillestraat Klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Inspectierapport GGD |Bezuidenhoutseweg Klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Inspectierapport GGD |Leidschendam Klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Van alle locaties kunt u via deze of deze links online de inspectierapporten inzien of downloaden

● Kinderopvang Fienelien | Beleidsplan Veiligheid en gezondheid:| Sillestraat | klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Beleidsplan Veiligheid en gezondheid:| Bezuidenhoutseweg| Klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Beleidsplan Veiligheid en gezondheid:| Leidschendam | Klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Algemene Voorwaarden 2021- NL | Klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Algemene Voorwaarden 2014- ENG | Klik hier

● Kinderopvang Fienelien | Klachtenregeling en/of Landelijke geschillencommissie | Dit kunt u hier of hier inzien

● Kinderopvang Fienelien | Disclaimer & Privacy beleid| Klik hier en hier


Kinderopvang Fienelien | Vacature online | Pedagogisch medewerker voor vast en flexibel | Klik hier

Tarieven

Prijsoverzicht 2024
Kinderopvang Fienelien 0-4 jaar.

Hiernaast genoemde tarieven zijn bruto prijzen. Via de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag voor uw kind aanvragen. Bezoek Toeslagen.nl voor de berekening van uw netto prijs.

Hele dagopvang is 10,5 uur.

Openingstijden: van 07:30 uur - 18:00 uur. Moedermelk kunt u meegeven. Ook kunt eventueel bij ons uw kleintje borstvoeding geven.

Het uurtarief is inclusief:
● 9.00 uurtje
● Lunch (warm en brood)
● Vers fruit en groente
● Zuivelproducten in de breedste zin, ook plantaardige melk, geitenmelk en yoghurt
● Sappen. o.a vruchtensap en groentesappen
● Tussendoortjes: bv. nootjes, zaden, pitten, crackers, gedroogd fruit etc.
● Kunstvoeding
● Luiers en Verzorgingsproducten
● Activiteiten en Uitstapjes
● Al het voedsel en de verzorgingsproducten zijn biologisch/ecologisch.

Moedermelk kunt u eventueel meegeven.

Kinderopvang Fienelien
0-4 jaar.

Opvang per week
Per maand
Aantal
uur/
maand
Uurprijs
1 dag*
503
45,5
11,05
2 dagen
1006
91
11,05
3 dagen
1508
136,5
11,05
4 dagen
2011
182
11,05
5 dagen
2514
227,5
11,05

Impressie

Hier ziet u diversen foto’s van kinderopvang Fienelien:

Inschrijven

U kunt zich geheel vrijblijvend inschrijven bij Kinderopvang Fienelien. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Ook kunt direct het volledige inschrijfformulier uitprinten, invullen en opsturen:


Hier in PDF

Hier in WORD

Contact

Locatie De Sillestraat

Kinderopvang Fienelien
De Sillestraat 11
2593 TS Den Haag
Telefoon: 070-3 59 67 78
E-mail: info@fienelien.nl

Openingstijden: 07:30-18:00 uur

KvKnummer: 60228830
KDV LRK: 222111082

Locatie Bezuidenhoutseweg

Kinderopvang Fienelien
Bezuidenhoutseweg 125
2594 AE Den Haag
Telefoon: 070-4 49 23 30

Openingstijden: 07:30-18:00 uur

KvKnummer: 64747158
KDV LRK: 227799227

Locatie Leidschendam

Kinderopvang Fienelien
Venestraat 119
2266 AZ Leidschendam
Telefoon:070-4 12 78 39 (b.g.g) 070-3 59 67 78

Openingstijden: 07:30-18:00 uur

KvKnummer: 51496070
KDV LRK: 205074212